I RAZRED – Sedmični planovi

 

? Sedmični planovi rada od 01. do 05.06.

 

Sedmični plan rada – Engleski jezik I ( XII-a sedmica)

 

? Sedmični planovi rada od 25. do 29.05.

 

Sedmični plan rada – PRIRODA 25.05. – 29.05.
Sedmični plan rada – MUZIČKO 25.05.-29.05.
Sedmični plan rada – LIKOVNO 25.05.-29.05.
Sedmični plan rada – FIZIČKO 25.05. -29.05.
Sedmični plan rada – CSBH plan 25.05.-29.05.
Sedmični plan rada – MATEMATIKA 25.05- 29.05.
Sedmični plan rada – Engleski jezik I ( X-XI sedmica)

 

? Sedmični planovi rada od 11. do 20.05.

 

Sedmični plan rada – CSBH 11.-20.05.
Sedmični plan rada – Matematika 11.-20.05.
Sedmični plan rada – Priroda i društvo 11.-20.05.
Sedmični plan rada – Fizičko vaspitanje 11.-20.05.
Sedmični plan rada – Muzička kultura 11.-20.05.
Sedmični plan rada – Likovna kultura 11.-20.05.
Sedmični plan rada – Engleski jezik I

 

? Sedmični planovi rada od 04. do 08.05.

 

Sedmični plan rada –LIKOVNO 04.05. -08.05.
Sedmični plan rada –FIZIČKO 04.05. -08.05.
Sedmični plan rada –CSBH plan 04.05. -08.05.
Sedmični plan rada –PRIRODA 04.05. -08.05.
Sedmični plan rada –MUZIČKO 04.05.-08.05.
Sedmični plan rada –MATEMATIKAod 04. do 08.

Sedmični plan rada – Engleski jezik I ( sedma sedmica)

 

? Sedmični planovi rada od 27. do 30.04.

 

Sedmični plan rada – PRIRODA 27.04. – 30.04.
Sedmični plan rada – MATEMATIKA 27.04- 01.05
Sedmični plan rada – CSBH plan 27.04.-30.04.
Sedmični plan rada – Engleski jezik I ( šesta sedmica)
Sedmični plan rada – FIZIČKO 27.04. -30.04.
Sedmični plan rada – LIKOVNO 27.04. – 30.04.
Sedmični plan rada – MUZIČKO 27.04.- 30.04.

 

Sedmični planovi rada od 21. do 24. 04. 

 

Sedmični plan rada – CSBH 21. 04. – 24. 04
Sedmični plan rada – Fizičko vaspitanje 21. 04. – 24. 04.
Sedmični plan rada – Likovna kultura 21.04. – 24.04.
Sedmični plan rada – Matematika 21.04. – 24.04.
Sedmični plan rada – Muzičko vaspitanje 21.04.-24.04.
Sedmični plan rada – Priroda i društvo 21.04.-24.04.
Sedmični plan rada – Engleski jezik I ( peta sedmica)

 

Sedmični planovi rada od 13. do 16. 04. 

 

Sedmični plan rada – CSBH jez i knj. 13.-16.04.
Sedmični plan rada – Fizičko 13.-16.
Sedmični plan rada – Likovna kultura 13.-16.
Sedmični plan rada – Matematika 13.-16.
Sedmični plan rada – Muzička kultura 13.-16.
Sedmični plan rada – Priroda i društvo 13. -16.
Sedmični plan- Engleski jezik 13.-16.

 

Sedmični planovi rada od 06. do 10. 04.

 

Sedmični plan rada – CSBH  06.04. -10. 04.
Sedmični plan rada – FIZIČKO 06.04. -10.04.
Sedmični plan rada – LIKOVNO 06.04. -10.04.
Sedmični plan rada – MATEMATIKA 06. – 10. 04
Sedmični plan rada – MUZIČKO 06.04.- 10.04.
Sedmični plan rada – PRIRODA I DRUŠTVO 06.04. -10.04.

 

Sedmični planovi rada od 30.03. do 03.04.

 

Sedmični plan rada – CSBH jez. i knj. 30. 03. – 03. 04
Sedmični plan rada – Matematika 30.03. – 03.04.
Sedmični plan rada – Priroda i društvo 30.03. – 03.04.
Sedmični plan rada – Muzičko vaspitanje 30.03.- 03.04.
Sedmični plan rada – Likovna kultura 30.03. – 03.04.
Sedmični plan rada – Fizičko vaspitanje 30.03. – 03.04.

 

Sedmični planovi rada od 23. do 27. 03.

 

SEDMIČNI PLAN RADA – CSBH jezik i knj. 23.-27.03.
SEDMIČNI PLAN RADA – Fizičko vaspitanje 23.-27.03.
SEDMIČNI PLAN RADA – Likovna kultura 23.-27.03.
SEDMIČNI PLAN RADA – Matematika 23.-27.03.
SEDMIČNI PLAN RADA – Muzička kultura 23.-27.03.
SEDMIČNI PLAN RADA – Priroda i društvo 23.-27.03.