E – platforma za učenje

E – PLATFORME ZA UČENJE

Zbog obustavljanja nastave u školama implementirali smo elektronsku platformu za podršku učenicima za rad kod kuće, a u cilju omogućavanja samostalnog učenja u narednom periodu.

I RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda i društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje.

II RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda i društvo, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje

III RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda i društvo, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje

IV RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Engleski jezik

V RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Engleski jezik, Informatika sa tehnikom

VI RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Engleski jezik, Italijanski jezik, Informatika sa tehnikom, Biologija, Istorija

VII RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Fudbal, Odbojka, Engleski jezik, Italijanski jezik, Informatika sa tehnikom, Biologija, Istorija, Hemija, Fizika, Geografija, Preduzetništvo, Građansko vaspitanje

VIII RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Fudbal, Odbojka, Engleski jezik, Italijanski jezik, Informatika sa tehnikom, Biologija, Istorija, Hemija, Fizika, Geografija, Preduzetništvo, Građansko vaspitanje

IX RAZRED

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Fudbal, Engleski jezik, Italijanski jezik, Biologija, Istorija, Hemija, Fizika, Geografija, Vrednovanje prostora, Jezička radionica, Zdravi stilovi života, Evropska unija

INTEGRISANO ODJELJENJE I – V

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda i društvo, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Engleski jezik, Informatika sa tehnikom

INTEGRISANO ODJELJENJE VI – IX

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Fudbal, Engleski jezik, Italijanski jezik, Informatika sa tehnikom, Biologija, Istorija, Hemija, Fizika, Geografija, Vrednovanje prostora, Literarna i novinarska radionica, Zdravi stilovi života

DODACI NASTAVNOM MATERIJALU

Predmeti:

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, Matematika, Priroda i društvo, Priroda, Društvo, Likovna kultura, Muzička kultura, Fizičko vaspitanje, Fudbal, Odbojka, Engleski jezik, Informatika sa tehnikom, Biologija, Ljekovito bilje, Zdravi stilovi života, Fizika, Hemija, Geografija, Građansko vaspitanje, Vrednovanje prostora, Istorija

Sva Vaša pitanja, sugestije i komentare možete nam uputiti i putem e-maila.