Godina osnivanja:

1982.

Sjedište:

Bar, Crna Gora

v.d. direktora:

Slavica Radević

JU OŠ „JUGOSLAVIJA“

E – Platforma
Za učenje

Zbog obustavljanja nastave u školama implementirali smo elektronsku platformu za podršku učenicima za rad kod kuće, a u cilju omogućavanja samostalnog učenja u narednom periodu.

JU OŠ „JUGOSLAVIJA“

Kontakt info

Adresa: Rista Lekića 14, 85 000 Bar, Crna Gora

Email: [email protected]
Telefon: +382 30 312 282; 302 772