III RAZRED – Crnogorski – Srpski, Bosanski, Hrvatski jezik i književnost

CSBH JEZIK ZADACI ZA 09.06.2020.

Dragi drugari, danas vježbamo ono što smo naučili. Uradite nastavni listić.

Vježba


CSBH JEZIK ZADACI ZA 08.06.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi narodnu priču “Prosjak i tvrdica”. Prepišite označeno sa nastavnog listića u svesku. Za domaći uradite zadatke iz “Kako to može” na stranama 16 i 17.

Prosjak i tvrdica


CSBH JEZIK ZADACI ZA 04.06.2020.

Dragi drugari, pročitajte tekst “Bubanj” u “Čigri slova i glasova” na strani 70 i 71 i uradite zadatke u radnoj svesci na strani 64.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 03.06.2020.

Dragi drugari, danas vježbamo. Uradite nastavni listić.

Vježba


CSBH JEZIK ZADACI ZA 02.06.2020.

Dragi drugari, danas nastavljamo rad na tekstu “Ogledalce”. Uradite zadatke u udžbeniku na strani 68 i 69.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 01.06.2020.

Dragi drugari, danas radimo tekst “Ogledalce” Grigora Viteza. Poslušajte tekst sa video zapisa. Prepišite sa listića u svesku i zatim pročitajte tekst još nekoliko puta.

Ogledalce


CSBH JEZIK ZADACI ZA 28.05.2020.

Dragi drugari, pročitajte tekst “Voće iz dalekih krajeva” u  udžbeniku “Čigra slova i glasova” na strani 60 i 61 i uradite zadatke u radnoj svesci na strani 52 i 53.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 27.05.2020.

Dragi drugari, uradite zadatke sa listića.

Pravopis i gramatika


CSBH JEZIK ZADACI ZA 26.05.2020.

Dragi drugari, danas nastavljamo rad na  pjesmi “Veliki kapetan”. Uradite zadatke sa listića.

Veliki kapetan listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 25.05.2020.

Dragi drugari, danas pjesmu “Veliki kapetan” Dušana Đurišića. Prepišite označeno sa listića i uradite 94. i 95. stranu iz “Kako to može”.

Veliki kapetan


CSBH JEZIK ZADACI ZA 20.05.2020.

Dragi drugari, danas radimo neumjetnički tekst “Crno jezero” u udžbeniku “Čigra slova i glasova” na stranama 68 i 69. Pratite uputstva sa listića i uradite zadatak na strani 63 u radnoj svesci.

Crno jezero


CSBH JEZIK ZADACI ZA 19.05.2020.

Dragi drugari, danas radimo basnu “Vrba i trn”. Pratite uputstva sa listića i uradite zadatke na stranama 30 i 31 u udžbeniku “Kako to može”.

Vrba i trn


CSBH JEZIK ZADACI ZA 18.05.2020.

Nastavljamo rad na priči “Sova i zec”. Uradite listić.

Sova i zec


CSBH JEZIK ZADACI ZA 14.05.2020.

Dragi drugari, danas nastavljamo rad na  priči “Zlano srce” iz udžbenika “Kako to može” na strani 26. Riješite zadatke sa nastavnog listića.

Zlatno srce listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 12.05.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi priču “Zlano srce” iz udžbenika “Kako to može” na strani 26. Pročitajte priču a potom uradite zadatke na strani 27. Uputstvo za rad nalazi se na nastavnom listiću.

Zlatno srce


CSBH JEZIK ZADACI ZA 11.05.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi neumjetnički tekst “Krtica”. Treba da odgovorite na pitanja sa listića.

Krtica


CSBH JEZIK ZADACI ZA 08.05.2020.

Dragi drugari, danas imate zadatak da prepričate priču “Mače iz poštanskog sandučeta”.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 07.05.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi priču “Mače iz poštanskog sandučeta” koja se nalazi u udžbeniku “Kako to može” na strani 22 i 23. Pažljivo je pročitajte i uradite zadatke sa nastavnog listića.

Mače iz poštanskog sandučeta


CSBH JEZIK ZADACI ZA 05.05.2020.

Dragi drugari, danas rješavamo zadatke sa nastavnog listića.

Nastavni listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 04.05.2020.

Dragi drugari, danas ćemo obnavljati sadržaje iz književnosti. Rešite kviz na nastavnom listiću..

Nastavni listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 30.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi pjesmu “Boka” od Branka Banjevića. Uputstvo vam je dato u prilogu.

Nastavni listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 27.04.2020.

Dragi drugari, danas nastavljamo rad na priči “Ko je Loret”. Treba da odgovorite na pitanja sa listića u svesku.

Nastavni listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 24.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo čitati priču “Ko je Loret”. Pažljivo pratite uputstva sa nastavnog listića, a za domaći uradite zadatke na strani 35 u “Kako to može”.

Nastavni listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 23.04.2020.

Dragi drugari, nastavljamo rad na priči “Sunčev pjevač”. Uradite zadatke na strani 76 i 77 u udžbeniku “Kako to može”.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 22.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi priču Branka Ćopića “Sunčev pjevač”. Pročitajte priču i pratite detaljna uputstva sa nastavnog listića.

Nastavni listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 21.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi Ezopovu basnu “Dječak lažljivac”.

Dječak lažljivac


CSBH JEZIK ZADACI ZA 16.04.2020.

Dragi drugari, nastavljamo rad na priči “Neobična ptica”. Popunite tabelu na 62. strani u radnoj svesci “Čigra slova i glasova”.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 15.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi tekst “Neobična ptica”. Sledite uputstva i odgovorite na pitanja sa listice.

Neobična ptica


CSBH JEZIK ZADACI ZA 14.04.2020.

Dragi drugari, nastavljamo rad na pjesmi “Ptice i san”. Uradite zadatke na strani 85 u udžbeniku.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 13.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi pjesmu “Ptice i san”. Pogledajte listić.

Ptice i san


CSBH JEZIK ZADACI ZA 10.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi tekst “Školjke”. Uradite zadatke sa nastavnog listića.

Školjke


CSBH JEZIK ZADACI ZA 09.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo obnavljati gramatiku radeći ovaj listić. Kroz zadatke ćete uvježbati imenice, glagole i pridjeve.

Imenice, glagoli i pridjevi nastavni listić


CSBH JEZIK ZADACI ZA 08.04.2020.

Dragi drugari, danas nastavljamo rad na bajci “Ružno pače”. uradite strane 89 i 90 u udžbeniku “Kako to može”.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 07.04.2020.

Dragi drugari, danas nastavljamo rad na bajci “Ružno pače”. Zadatak je u prilogu.

Ružno pače – zadatak


CSBH JEZIK ZADACI ZA 06.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo raditi bajku “Ružno pače”.

Hans Kristijan Andersen

Tekst bajke


CSBH JEZIK ZADACI ZA 03.04.2020.

Dragi drugari, putem ovog listića uvježbaćemo subjekat i predikat.

Služba riječi


CSBH JEZIK ZADACI ZA 02.04.2020.

Djeco, posmatrajte slike u Udžbeniku  „Čigra slova i glasova“ i na osnovu njih pokušajte da napišete priču. Priču ćete pisati u Radnoj svesci, na 25. strani.

Pri pisanju obratite pažnju na ove važne detalje:

  • Ko se sprema da ide na pecanje
  • Šta sve nose sa sobom
  • Kako su raspoloženi
  • Kuda se voze, šta sve vide usput
  • Šta su uradili kad su stigli
  • Šta se nalazi oko njih
  • Ko je upecao ribu
  • Kako su se tada osjećali
  • Šta je uradio dječak sa ribom
  • Zašto je tako postupio

Djeco, vi možete dodati sve što mislite da je važno, možete likovima dati imena. Voljela bih kad bi dali svoje mišljenje o postupcima likova. Naravno, priča treba da ima naslov. Prema tome, sami ćete dati naslov ovoj priči.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 01.04.2020.

Dragi drugari, danas radimo govornu vježbu. Pričamo priču po slikama. Pratite uputstva data na TV-u.


CSBH JEZIK ZADACI ZA 31.03.2020.

Dragi drugari, danas vježbamo pravopis. Uradite listić, a onda se malo zabavite igricama.

Vježbamo pravopis

Igrica pridjevi

Igrica imenice


CSBH JEZIK ZADACI ZA 30.03.2020.

Vojislav Vulanović – Niko ne može


CSBH JEZIK ZADACI ZA 27.03.2020.

Pridjevi vježba


CSBH JEZIK ZADACI ZA 26.03.2020.

Imenice vježba

Glagoli vježbe


CSBH JEZIK ZADACI ZA 25.03.2020.

Tri leptira

Tri leptira – nastavni listić