II RAZRED

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Matematika

Priroda i društvo

Likovna kultura

Muzička kultura

Fizičko vaspitanje

Engleski jezik