IX RAZRED

Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Matematika

Biologija

Istorija

Geografija

Likovna kultura

Muzička kultura

Fizičko vaspitanje

Engleski jezik

Italijanski jezik

Izborna nastava