IV RAZRED

Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Matematika

Poznavanje prirode

Poznavanje društva

Likovna kultura

Muzička kultura

Fizičko vaspitanje

Engleski jezik