IV RAZRED – Matematika

ZADACI MATEMATIKA ZA 01.06.2020.

Dragi drugari, prepišite i uradite zadatke sa nastavnog listića.


ZADACI MATEMATIKA ZA 29.05.2020.

Dragi drugari, danas obnavljamo redosljed računskih operacija. Uradite nastavni listić.


ZADACI MATEMATIKA ZA 27.05.2020.

Dragi drugari, danas obnavljamo razlomke. Uradite nastavni listić.


ZADACI MATEMATIKA ZA 26.05.2020.

Dragi drugari, ponavljamo geometrijske figure. Uradite u udžbeniku zadatke na strani 112.


ZADACI MATEMATIKA ZA 25.05.2020.

Dragi drugari, prepišite i uradite zadatke sa nastavnog listića.


ZADACI MATEMATIKA ZA 12.05.2020.

Dragi drugari, nastavljamo da radimo razlomke, izračunavanje dijela od cijelog. Uradite u udžbeniku zatatke na strani 104 i 105.


ZADACI MATEMATIKA ZA 11.05.2020.

Dragi drugari, danas nastavljamo da radimo razlomke. Prepišite primjere u svesku. Za domaći uradite u udžbeniku zadatke na stranama 100, 101, 102 i 103. Na kraju se zabavite kvizom.

Razlomci 2


ZADACI MATEMATIKA ZA 08.05.2020.

Dragi drugari, danas radimo razlomke. Prepišite lekciju u svesku i pogledajte video. Za domaći uradite u udžbeniku zadatke na stranama 96, 97, 98 i 99.

Razlomci


ZADACI MATEMATIKA ZA 07.05.2020.

Dragi drugari, danas radimo trougao. Prepišite lekciju u svesku, pogledajte video da bi znali kako se crta trougao i pokušajte sami da ga nacrtate. Za domaći uradite u udžbeniku zadatke na stranama 88, 89, 90 i 91.

Trougao


ZADACI MATEMATIKA ZA 05.05.2020.

Dragi drugari, danas radimo obim pravougaonika i kvadrata. Prepišite definicije i primjere sa listice. Za domaći uradite zadatke na stranama 82, 83, 84 i 85.

Obim kvadrata i pravougaonika


ZADACI MATEMATIKA ZA 04.05.2020.

Dragi drugari, danas radimo konstrukciju kvadrata i pravougaonika uz pomoć lenjira i šestara. Prepišite definicije i uradite zadatke sa nastavnog listića i pogledajte video. Za domaći u udžbeniku uradite zadatke na strani 78, 79, 80 i 81.

Crtanje kvadrata i pravougaonika


ZADACI MATEMATIKA ZA 30.04.2020.

Dragi drugari, danas radimo pravougaonik i kvadrat. Prepišite lekciju sa nastavnog listića. Uradite zadatke sa listića u svesku, a za domaći uradite zadetke u udžbeniku na strani 76 i 77.

Pravougaonik i kvadrat


ZADACI MATEMATIKA ZA 29.04.2020.

Dragi drugari, danas radimo dijeljenje dva dvocifrena broja. Prepišite naslov i definicije sa listića, uradite zadatke sa listića, a zatim za domaći uradite u udžbeniku zadatke sa strane 72 i 73.

Dijeljenje dva dvocifrena broja


ZADACI MATEMATIKA ZA 28.04.2020.

Dragi drugari, prepišite zadatke sa listice u svesku i uradite ih. Za domaći uradite zadatke na strani 70 i 71 u udžbeniku.

Množenje dva dvocifrena broja


ZADACI MATEMATIKA ZA 27.04.2020.

Dragi drugari, danas radimo množenje dvocifrenih brojeva. Prepišite defenicije i primjere sa listice i uradite zadatke za domaći.

Množenje dvocifrenih brojeva


ZADACI MATEMATIKA ZA 24.04.2020.

Dragi drugari, danas radimo dijeljenje sa ostatkom.

Dijeljenje sa ostatkom


ZADACI MATEMATIKA ZA 23.04.2020.

Dragi drugari, nastavljamo da vježbamo dijeljenje trocifrenog broja jednocifrenim.

Dijeljenje trocifrenog broja jednocifrenim 2


ZADACI MATEMATIKA ZA 22.04.2020.

Dragi drugari, radimo dijeljenje trocifrenog broja jednocifrenim. Prepišite naslov i definiciju i primjere sa listice, a zatim uradite zadatke.

Dijeljenje trocifrenog broja jednocifrenim


ZADACI MATEMATIKA ZA 16.04.2020.

Dragi drugari, nastavljamo da vježbamo množenje trocifrenog broja jednocifrenim. Uradite u udžbeniku zatatke na strani 56 i 57.


ZADACI MATEMATIKA ZA 15.04.2020.

Dragi drugari, danas radimo množenje trocifrenog broja jednocifrenim. Prepišite lekciju sa listice, a zatim u knjizi uradite zadatke na strani 54 i 55.

Množenje trocifrenog i jednocifrenog broja


ZADACI MATEMATIKA ZA 14.04.2020.

Dragi drugari, danas vježbamo pismeno dijeljenje dvocifrenog broja jednocifrenim. Prepišite lekciju sa listice i uradite zadatke u knjizi na strani 52 i 53.

Dijeljenje dvocifrenog broja jednocifrenim


ZADACI MATEMATIKA ZA 13.04.2020.

Dragi drugari, danas vježbamo pismeno množenje dvocifrenog broja jednocifrenim. Uradite u knjizi zadatke na strani 50 i 51.


ZADACI MATEMATIKA ZA 09.04.2020.

Drugari, danas radimo množenje dvocifrenih brojeva jednocifrenim.

Množenje dvocifrenih brojeva jednocifrenim


ZADACI MATEMATIKA ZA 08.04.2020.

Drugari, danas vježbamo. Uradite zadatke na strani 46 i 47 u udžbeniku.


ZADACI MATEMATIKA ZA 07.04.2020.

Drugari, danas radimo jednačine sa dijeljenjem.

Jednačine sa dijeljenjem


ZADACI MATEMATIKA ZA 06.04.2020.

Drugari, danas radimo složene jednačine sa nepoznatim činiocem.

Jenačine sa nepoznatim činiocem


ZADACI MATEMATIKA ZA 02.04.2020.

Drugari, danas nastavljamo da vježbamo. Uradite listić.

Zavisnost kolicnika od djeljenika i djelioca


ZADACI MATEMATIKA ZA 02.04.2020.

Drugari, danas ćemo raditi zavisnost količnika od djeljenika i djelioca. Uradite listiće.

Zavisnost kolicnika od djeljenika i djelioca 1

Zavisnost kolicnika od djeljenika i djelioca 2


ZADACI MATEMATIKA ZA 01.04.2020.

Drugari, danas ćemo raditi zavisnost proizvoda od promjene cinilaca. Uradite listiće.

Zavisnost proizvoda od promjene cinilaca 1

Zavisnost proizvoda od promjene cinilaca 2


ZADACI MATEMATIKA ZA 31.03.2020.

Drugari, danas ćemo raditi dijeljenje sa ostatkom:

Dijeljenje sa ostatkom


ZADACI MATEMATIKA ZA 30.03.2020.

Drugari, danas ćemo raditi dijeljenje zbira i razlike:

Dijeljenje zbira i razlike brojem
Dijeljenje zbira i razlike brojem 2


ZADACI MATEMATIKA ZA 27.03.2020.

Drugari,
Pošto smo ovu nastavnu jedinicu mi već obradili u školi,danas ćemo je ponoviti kroz rad na zadacima:

Dijeljenje višestrukih desetica

A sada malo mućnite glavom radeći ovaj kviz:

Mućni glavom


ZADACI MATEMATIKA ZA 26.03.2020.

Dragi drugari, danas ćemo obnoviti množenje višestrukih desetica. To smo već radili u školi. Molim vas uradite sledeće zadatke:

Množenje višestrukih desetica


ZADACI MATEMATIKA ZA 25.03.2020.

Dragi drugari, danas radimo SVOJSTVA MNOŽENJA. Molim vas uradite sledeće zadatke:

Svojstva množenja


ZADACI MATEMATIKA ZA 24.03.2020.

Drugari, pošto smo ovu oblast sa današnjeg TV predavanja mi već odradili, nastavljamo sa obnavljanjem. Uradite sledeće zadatke:

Množenje i dijeljenje sa 10 i 100


ZADACI MATEMATIKA ZA 23.03.2020.

Drugari, pošto smo sadržaj koji ste danas gledali na TV-u mi obradili, dobijate zadatke po nivoima težine.

Redosljed operacija u računanju