IV RAZRED – Poznavanje prirode

ZADACI PRIRODA ZA 25.05.2020.

Drugari, oristeći znanja koja ste stekli o reljefu Crne Gore, u korelaciji sa likovnom kulturom, napravite maketu njenog reljefa. Koristite materijale iz prirode: mahovine, travu, suve grančice, kamenčiće i slično. Pogledajte kako su to uradili vaši drugari:


ZADACI PRIRODA ZA 11.05.2020.

Drugari, danas ćemo učiti reljef i geografsku kartu. Prepišite i naučite lekciju sa listića i obavezno nacrtajte kartografske znake koji su vam dati na listiću.

Geografska karta


ZADACI PRIRODA ZA 04.05.2020.

Drugari, danas učimo orijentaciju u prirodi. Prepišite i naučite lekciju sa listića.

Orijentacija u prirodi


ZADACI PRIRODA ZA 28.04.2020.

Drugari, danas ćemo učiti o životnim zajednicama i uticaju čovjeka na prirodu. Prepišite lekciju sa listice, nacrtajte slike i naučite lekciju.

Životne zajednice


ZADACI PRIRODA ZA 21.04.2020.

Drugari, danas ćemo učiti biljke i gljive. Prepišite lekcije u svesku.

Biljke i gljive


ZADACI PRIRODA ZA 26.03.2020.

Dragi drugari, evo jedne igrice da provježbamo lekciju “Sisari”.

Igrica Sisari