VI RAZRED – Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 04.06.2020.

Uradite zadatke.

Na kraju


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 03.06.2020.

Uradite zadatke.

Obnavljamo književnoteorijske pojmove
Osmosmerka


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 02.06.2020.

Uradite zadatke.

Tajna


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 27.05.2020.

Uradite zadatke.

Kapetan Džon Piplfoks


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 20.05.2020.

Uradite zadatke.

Mojoj Crnoj Gori


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 19.05.2020.

Uradite zadatke.

Ženidba kralja Vukašina


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 14.05.2020.

Uradite zadatke.

Mojoj školi


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 12.05.2020.

Uradite zadatke.

Đurđevak


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 08.05.2020.

Uradite zadatke.

Pravopis


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 07.05.2020.

Pogledajte prezentaciju o padežima,zabavite se i provjerite svoje znanje igrajući kviz.

https://www.shtreber.com/padezi

Posle toga uradite vježbu.

Padeži utvrđivanje


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 06.05.2020.

Uradite zadatke.

Proste, izvedene i složene riječi 2


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 04.05.2020.

Uradite zadatke.

Proste, izvedene i složene riječi


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 29.04.2020.

Uradite zadatke.

Akcenat


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 27.04.2020.

Uradite zadatke.

Službeni jezik


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 24.04.2020.

Uradite zadatke.

Poruka odraslom svijetu


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 23.04.2020.

Uradite zadatke.

Marsovac koji zna da kuva nesporazum


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 22.04.2020.

Uradite zadatke.

Antonimi, sinonimi, homonimi


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 16.04.2020.

Uradite zadatak.

Vijest


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 15.04.2020.

Hajde da kroz igru obnovimo znanje o stilskim figurama.

Kviz


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 14.04.2020.

Uradite zadatak.

Surovo srce


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 13.04.2020.

Uradite zadatak.

Lokativ


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 09.04.2020.

Uradite zadatak.

Pisanje naziva istorijskih događaja


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 08.04.2020.

Pogledajte prezentaciju i uradite zadatake na kraju.

Instrumental


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 07.04.2020.

Uradite vježbu.

Vježba


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 06.04.2020.

Vrapci vježba


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 03.04.2020.

Akuzativ


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 02.04.2020.

Hajde da se igramo! Rješenje ukrštenice dovešće vas do pojma iz gramatike, koji će biti tema našeg narednog časa.

Ukrštenica


ZADATAK IZ CSBH JEZIKA ZA 01.04.2020.

Ovaj sadržaj nemamo na TV-u, ali ga je lako savladati, jer je dio našeg svakodnevnog života. Pažljivo pročitajte pitanja, koristite Udžbenik i budite kreativni!

Reklama


ZADACI IZ CSBH JEZIKA ZA 31.03.2020. i 01.04.2020.

Zadatak iz CSBH jezika za 31.03. i 01.04.2020.

Obavještenje – zadatak za 31.03.2020.


CSBH JEZIK – sedmični plan (30.03.-03.04.)

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA 6-5 CSBH. 30.03.
SEDMIČNI PLAN RADA ZA VI 30.03-3.04. 2020.


ZADACI IZ CSBH JEZIKA ZA 27.03.2020.

Istraživački zadaci za pjesmu “Boka”


ZADACI IZ CSBH JEZIKA ZA 26.03.2020.

Zadatak iz CSBH jezika za 26.03.2020.

Pripremni zadaci za tumačenje pjesme “Boka”


ZADACI IZ CSBH JEZIKA ZA 25.03.2020.

Zadatak iz CSBH jezika za 25.03.2020.

Narodna basna “Pobratimstvo psa i vuka”