VIII RAZRED – Italijanski jezik

ITALIJANSKI JEZIKPLAN RADA – JUN

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII raz 11 sed


ITALIJANSKI JEZIKSEDMIČNI PLAN RADA 23.05.-27.05.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII raz 10 sed


ITALIJANSKI JEZIK SEDMIČNI PLAN RADA 11.05.-20.05.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII raz 8 i 9 sed


ITALIJANSKI JEZIKSEDMIČNI PLAN RADA 04.05.-08.05.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII raz 7 sed


ITALIJANSKI JEZIKVIDEO


ITALIJANSKI JEZIKVIDEO


ITALIJANSKI JEZIK SEDMIČNI PLAN RADA 27.04.-30.04.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII raz 6 sed


ITALIJANSKI JEZIKSEDMIČNI PLAN RADA 20.04.-24.04.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII raz 5 sed


ITALIJANSKI JEZIKESERCIZIO


ITALIJANSKI JEZIKSEDMIČNI PLAN RADA 13.04.-17.04.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII 4

 


ITALIJANSKI JEZIK – Pronomi Diretti


ITALIJANSKI JEZIKSEDMIČNI PLAN RADA 06.04.-10.04.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII – treca sedmica


ITALIJANSKI JEZIK

Nenaglasene licne zamjenice u funkciji direktnog objekta


ITALIJANSKI JEZIKSEDMIČNI PLAN RADA 30.03.-03.04.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA 2


ITALIJANSKI JEZIKPrezentacija – vremena u italijanskom jeziku

Vremena u italijanskom jeziku (6)

 


ITALIJANSKI JEZIKSEDMIČNI PLAN RADA 23.03.-27.03.

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA VIII RAZRED

 


ITALIJANSKI JEZIKL'imperfetto

„L'imperfetto- Imperfekat u italijanskom jeziku“ на YouTube-u