III RAZRED – Priroda i društvo

PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 09.06.2020.

Dragi drugari, pročitajte tekst iz udžbenika na strani 55. Za domaći uradite zadatke u radnoj svesci na strani 51.


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 02.06.2020.

Dragi drugari, danas radimo novu lekciju, “Od izvora do ušća”. Pratite uputstva koja su data na listiću.

Od izvora do ušća


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 29.05.2020.

Dragi drugari, odgledajte TV čas “Sistematizacija gradiva” (Živi svijet šuma, livada, kamenjara i mora; Istok i zapad).


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 26.05.2020.

Dragi drugari, danas radimo istok i zapad. Pročitajte lekciju u udžbeniku. Prepišite označeno sa listića i uradite zadatke na 56 i 57 strani u radnoj svesci.

Istok i zapad


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 20.05.2020.

Dragi drugari, pažljivo pročitajte tekst “Na obali” u udžbeniku na stranama 66 i 67. Dobro pogledajte slike i uočite koji su sve stanovnici mora u priobalnom dijelu. Pratite uputstvo sa nastavnog listića i uradite zadatke na stranama  60 i 61 u radnoj svesci.

Na obali


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 13.05.2020.

Dragi drugari, pročitajte strane 64 i 65 iz udžbenika. Pratite uputstvo sa nastavnog listića i za domaći uradite zadatke sa strana 58 i 59 iz radne sveske.

Sve ih je manje


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 06.05.2020.

Dragi drugari, danas ćemo nastaviti da se upoznajemo sa stanovnicima šume. Pažljivo čitajte tekst i posmatrajte fotografije u udžbeniku na strani 60 i 61. Pratite uputstvo sa nastavnog listića i za domaći uradite zadatke u radnoj svesci na 54. i 55. strani.

Stanovnici šume


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 28.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo upoznati stanovnike šume. Pratite instrukcije sa nastavnog listića.

U sijenci hrasta


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 24.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo učiti “Planine i ravnice”. U sveske prepišite sadržaj naveden u listiću, a za domaći uradite zadatke na strani 46 i 47 u radnoj svesci.

Planine i ravnice


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 10.04.2020.

Dragi drugari, danas ćemo učiti o proljeću.

Stiže proljeće


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 01.04.2020.

Dragi drugari, danas nastavljamo da proučavamo vodu. Uradite listić i rešite kviz.

Nastavni listić voda

Kviz


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 30.03.2020.

Voda je isparila


PRIRODA I DRUŠTVO ZADACI ZA 25.03.2020.

Vazduh lekcija

Vazduh nastavni listić