I RAZRED – Matematika

?? Matematika

 

Petak 05.06.

?? Vozići – brzo računanje

 

Utorak 02.06.

?? Bojanka – izračunaj i odgovarajuća polja oboj

 

Ponedeljak 01.06.

?? Vježbamo – izračunaj

 


 

Četvrtak 28.05.

?? Matematika – baš je lako

 

Srijeda 27.05.

?? Izračunaj – sabiranje i oduzimanje do 20

 

Utorak 26.05.

? Rad u Udžbeniku 90. i 91. str.

 

Ponedeljak 25.05.

? Rad u Udžbeniku 88. i 89. str.

 


 

Utorak 19.05.

? Rad u Udžbeniku str. 86. i 87.

 

Ponedeljak 18.05.

? Rad u Udžbeniku str. 84. i 85.

 


 

??  Kviz – šta smo naučili?

 

Srijeda 13.05.

?? Izračunaj

 

Utorak 12.05.

? Rad u Udžbeniku 82. i 83.

 

Ponedeljak 11.05.

?? Šta smo naučili?

 


 

Petak 08.05.

?? Pokaži šta znaš

?? Mjerenje – sistematizacija

 

Četvrtak 07.05.

?? Mjerimo zapreminu

? Rad u Udžbeniku 78. i 79. strana

 

Utorak 05.05.

?? Mjerimo masu

? Rad u Udžbeniku 75. strana

 

Ponedeljak 04.05.

?? Mjerimo masu

?? Mjerimo masu

? Rad u Udžbeniku str. 73.

 


 

Četvrtak 30.04.

?? Mjerimo dužinu

 

?? Kviz – Matematika do 20 

 

Srijeda 29.04.

? Mjerimo dužinu

? Udžbenik str. 69. 

 

Ponedeljak 27.04.

?? Brojevi do 20

 


 

Petak 24.04

?? Upoređivanje brojeva do 20

 

Četvrtak 23.04.

? Rad u Udžbeniku 59. i 61. strana 

 

Srijeda 22.04.

? Rad u Udžbeniku 55. i 57. strana

 

Utorak 21.04.

?? Zadaci do broja 16 

 


 

Četvrtak 16.04.

? Rad u Udžbeniku 51. i 53. strana

?? Tekstualni zadaci  

 

Srijeda 15.04.

?? Brojevi do 1️⃣4️⃣

 

??‍?‍?‍? Igrica za cijelu porodicu

 

Utorak 14.04.

? Rad u Užbeniku, 47. i 49. str.

✏? Rad u sveskama, brojevi 1️⃣3️⃣ i 1️⃣4️⃣.

 

Ponedeljak 13.04.

?Rad u Udžbeniku, 43. i 45. str.

✏? Broj 1️⃣1️⃣, uradite u svojim sveskama i nastavite i sa brojem1️⃣2️⃣ 

 


 

Četvrtak 09.04.

? Rad u Udžbeniku, 37. i 38. str.

?? Redni brojevi

 

Srijeda 08.04.

?Rad u Udžbeniku str. 35

 

??Vježbanje tekstualnih zadataka uz kviz

 

Utorak 07.04.

??Izračunaj nepoznati broj 

 

Ponedeljak 06.04.

?? Nepoznati sabirak  

 


 

❓✔Vježbajmo sabiranje i oduzimanje uz zanimljiv kviz?

 

Četvrtak 02.04.

??Sabiramo i oduzimamo ?

 

Matematika kroz igru

?Sabiranje i oduzimanje – pronađi tačna rješenja 

 

Srijeda 01.04.

??Oduzimanje do ?

 

Utorak 31.03.

??Brojevna prava??

 

Ponedeljak 30.03.

?? Nastavni listić ? 

 

Matematika kroz igru

?Vozićima do rješenja.

?Krenimo!