VIII RAZRED – Muzička kultura

Mузичка култура 8. разред

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Све вријеме трајања учења на даљину,  садржаји предвиђени годишњим планом рада за предмет Музичка култура биће доступни на “е-платформи  за учење- ОШ “Југославија”

У оквиру наставне јединице, постављени су и задаци. Задатке можете радити на начин који вам највише одговора.

  • у свескама за Музичку културу, који ћете фотографисати и послати слику наставнику.
  • у виду “Power point”презентације

 Урађене задатке шаљете са јасно наведеним именом и презименом ,путем електронске поште на адресу коју ће вам прослиједити одјељенски сарјешина. Путем поште ћете добити повратне информације везане за домаће задатке и све потребне савјете. Задатке шаљете у термину када имате час по распореду учења на даљину:

VIII разред – ПОНЕДЕЉАК:  1. потребни савјети и повратне информације  12:00 H – 13:00 H

                                                         2.слање домаћих задатака:  18:00 H – 19:00 H

_______________________________________________________________________

(24.час; 23-27. марта 2020.)

Развој опере у Италији у 19.вијеку.

-Ђ.Росини:„Севиљски берберин“

-В.Белини:

-Г.Доницети

Исходи учења

Током учења ученици ће бити способни да: прошире знања о музичком романтизму; слушно препознају и разликују најпознатије дјелове опера;  повежу музички облик са најзначајнијим композиторима опере у Италији.

Прије слушања примјера италијанске опере ,одговорите на следећа питања:

 Задатак :

               1.Опера је музичко сценски облик настао у доба барока. Гдје и када је настала прва опера?

а) У Риму, 1630. године

б) У Паризу, 1663. године

в) У Фиренци, 1594. године

  1. Најзначајнији представник опере у доба класике је.

а) Јозеф Хајдн

б) В.А.Моцарт

в) Л.В.Бетовен

Један од највећих композитора опере је Ђоакино Росини. Прије слушања примјера, упознај се са либретом опере “Севиљски берберин” и са основним  подацима о животу и раду овог композитора.

УЏБЕНИК СТ.47 И 48.

Арија Фигара из опере “Севиљски берберин” Ђ.Росинија је једна од најљепших, вокално најзахтјевнијих и најпопуларнијих арија икада. Због тога је врло често инспирација за многе обраде и примјене у другим врстама умјетности. Такав примјер је и цетани филм из 1964. године.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(25 ЧАС; 30.марта-03.априла 2020.)

Исходи учења:Током учења ученици ће бити способни да: повежу музички облик са најзначајнијим композиторима; прошире знања о музичком романтизму; слушно препознају и разликују најпознатије дјелове опера; изражајно пјевају примјере из литературе развијају слух и глас .

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: – Развој опере у Италији у 19.вијеку:

         – Ђузепе Верди:

Хор Јевреја – Набуко, Арија “Жена је варљива”-Риголето,”Винска пјесма”- Травијата 

 Активности:      Ученици слушају и гледају видео записе  слушају и гледају видео записе опера композитора Ђ.Вердија; пјевају примјере из литературе; припремају извјештај  о животу и дјелу композитора; излажу информације и занимљивости о животу и дјелу композитора, које су резултат истраживачког рада.

________________________________

Ђузепе Верди је један од најзначајнијих оперских композитора свих временаЊегова стваралачка дјелатност обухвата више од пола вијека и нераскидиво је повезана са културним животом Италије. Он је један од најзаслужнијих што је опера у Италији и даље остала центар музичких збивања, а период његовог стварања је доба највећих достигнућа у области овог жанра. У Вердијевом стваралаштву људски глас и његове могућности су главно изражајно средство. Многе допадљиве арије из његових опера постајале су популарне и пјеване и ван позоришта. Међутим, величина Вердијевог стваралаштва није само у љепоти и виртуозности оперских арија, већ у његовој способности да музиком истакне ток драмске радње и пробуди психолошке особине својих јунака. Због тога је пажљиво бирао гласове којима ће да повјери одређене улоге, а либрета (текстови опере) је тражио у познатим дјелима свјетске литературе и пред либретисте постављао велике захтјеве.

“Набуко”  је опера у четири чина коју је компоновао Ђузепе Верди. „Са овом опером“, писао је Верди „почела је уистину моја умјетничка каријера.“  Опера је настала на основу библијске приче о животу Јевреја који су протјерани из своје земље од стране Вавилонског краља Набукодонозора који је  слављен као окрутни освајач али и велики градитељ Висећих вртова и Вавилонске куле. Први пут је изведена 9 марта 1842. године у Миланској “Скали” подоригиналним називом “Набукодонозор”. Најзначајнији дио опере је свакако “Хор Јевреја” под именом ” Va pensiero, sull'ari dorate ” што у преводу значи ” Лети мислима на златним крилима”

Свјетску славу доносе му три  ремек-дјелима , његове и данас најпопуларније опере : Риголето, Трубадур и Травијата. Убрзо су постале у народу познате као трилогија пополаре (итал. popolare – народни), код нас преведена као латинска трилогија. У њима је Верди зашао у најскровитије кутке људске душе и генијалним музичким изразом  изрекао све недоумице, страхове, разноврсне осјећаје, унутарње сукобе, све оно од чега је саздан човјек.

” Риголето”  је прва од три опере  Латинске трилогије, настала у кратком периоду од само двије године. Либрето за ову оперу, по роману Краљ се забавља Виктора Игоа.Главни лик је дворска луда Риголето, испуњен гњевом према онима који га понижавају и њежан и пожртвован отац своје љубимице Ђилде.  Опера описује трагичну судбину оца и ћерке. Из ове опере је најпознатија арија “Жена је варљива” (‘La donna è mobile’).

https://youtu.be/6LRDjFiV_38

У  “Травијати” је на потресан начин приказан лик посрнуле, болесне и несрећне дјевојке и њена трагедија. Најпопуларнији дио из ове опере је “Винска пјесма” или ” Brindisi”.

Задатак:

  1. Упознај се са животом најважнијим дјелима Ђ.Вердија уз помоћ уџбеника.
  2. Истражи, путем интернета или литературе , занимљивости о животу и дјелу композитора и  направи кратку презентацију. То могу бити анегдоте из живота композитора или нека занимлјивост везана за конкретну оперу. Свој рад можеш написати у свесци или направити слајд презентацију.
  3. Сазнај како је Ђ.Верди повезан са  Каиром, главним градом Египта, и Суецким каналом, раздваја афрички одазијског  континента?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.03.2020.- ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ: Од ове седмице, почиње емитовање

часова Музичке културе на ТВ каналу , уторком, 5. час,

_________________________

( 26. час; 06.03.2020. – 10.04.2020.)

Исходи учења

Током учења ученици ће бити способни да: повежу музички облик са најзначајнијим композиторима; прошире знања о музичком романтизму; слушно препознају и разликују најпознатије дјелове опера; изражајно пјевају примјере из литературе развијају слух и глас .

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:  -Веризам у италијанској опери

                                                   -П.Маскањи, Р.Леонкавало

                                                     -Ђ.Пучини: “Тоска“                        

Активности:  Ученици слушају и гледају видео записе  слушају и гледају видео записе опера композитора Ђ.Вердија; пјевају примјере из литературе; припремају извјештај  о животу и дјелу композитора; излажу информације и занимљивости о животу и дјелу композитора, које су резултат истраживачког рада.

________________________________

Предходне седмице смо се упознали са дјелима највећег италијанског композитора опере, Ђузепе Вердија. У његовим најзначајнијим операма  теме су судбине обичних људи , а главни ликови веома упечатљиви, из најнижих  друштвениг слојева (посрнула, болесна дјевојка-“Травијата”; грбавац и дворска луда “Риголето”). У Вердијевом стваралаштву  налазе се коријени новог стила названог веризам.

Веризам ( од талијанског: il vero = истинито) је оперски стил, коме је циљ да приказује живот онаквим какав је – без идеализације, са отвореним приказивањем и  сурових и ружних  страна живота. Међу веристима у опери истичу се композитори: Пјетро Маскањи,Руђеро Леонкавало и Ђакомо Пучини.

 -Уџбеник. стр. 52 –  “Кавалерија рустикана”  – П. Маскањи

– Уџбеник. стр. 53 –  “Пајаци” – Р.Леонкавало

Уз Вердија, најзначајнији представник италијанске опере је Ђакомо Пучини. Његове најбоље опере су “Тоска” и “Боеми”.

Прочитај либрето опере “Тоска” у уџбенику, стр.54. , па послушај Арију Каварадосија ” И звијезде су сијале”. У овој арији, Каварадоси, чекајући у затвору смртну казну, присјећа се своје  вољене Тоске, њене љубави и свих лијепих тренутака проведених са њом.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( 27. час; 13.04.2020. – 17.04.2020.)

Исходи учења:

Током учења ученици ће бити способни да:  повежу музички облик са најзначајнијим композиторима; прошире знања о музичком романтизму; слушно препознају и разликују најпознатије дјелове опера;

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:                     Развој опере у Француској у 19.вијеку:

-опера спаса

-велика опера

-Ђ.Мајербер

 

-Ж.Бизе: “Кармен”

( увертира,  Хабанера “Љубав је птица лаких крила“, арија тореадора)

Активности:  Ученици  слушају и гледају видео записе опера композитора Ж. Бизеа; изражавају своје утиске о слушаним дјелу ; излажу информације и занимљивости о животу и дјелу композитора, које су резултат истраживачког рада.

_______________________

Развој опере у Француској 19. вијеку био је  под  снажним утицајем италијанске опере. Међутим, у другој половини вијека, долази до типичног француског оперског стила, који се испољава кроз два жанра:

-опера спаса  (карактерише  је нагли обрт у драмској радњи и спасоносни расплет  за главне јунаке,односно срећан завршетак.)

-велика опера.

Задатак: О особинама велике опере, као и њеном творцу композитору  Ђакому Мајерберу, прочитај у уџбенику, стр. 55.

 

Најзначајнији представник француске опере је  Жорж Бизе. Он је био  композитор и пијаниста. Рођен је у музичкој породици, која је јако брзо примијетила његов музички таленат. Као чудо од дјетета примљен је на Париски музички конзерваторијум, са непуних десет година, гдје је учио клавир и композицију и редовно добијао награде за своја дјела. Једна од њих била је и „Prix de Rome“, која је подразумијевала студирање у Риму у периоду од три године. Његово најпознатије дјело је опера „Кармен”. Бизе  није стигао уживати у слави коју му је донијела „Кармен“. Само неколико мјесеци после првог извођења, преминуо је са својих 36 година.

 

“Кармен”  је једна од најпопуларнијих и најчешће извођених опера свјетског репертоара. Позната прича о шпанској, циганској дјевојци, коју одликује љепота, слободан  дух и дрскост, заснива се  на новели Проспера Мерима. Кармен осваја срце војника Дон Хосеа, исправног, поштеног и приврженог породици. Дон Хосеа,  напушта вјереницу Микаелу, дом, породицу како би био са Кармен, док у једном моменту не схвати како је никад не може имати. Опера се завршава тако што му Кармен говори да га не воли, док он извлачи нож којим је пробада.

Истинит догађај који је инспирисао настанак славне опере:

О настанку либрета најславније француске опере, остале су забељежене следеће чињенице.  Књижевник Проспер Мериме, путујући и проучавајући људе и крајеве по Шпанији, нашао се једног дана у Севиљи. Причу о Кармен је књижевнику испричао извјесни Дон Хозе Лизаранбего, једног јутра прије него што ће бити погубљен због убиства своје љубљене циганке. Мериме га је посјетио у тамници, а  његову последњу, веома драматичну исповјест је касније објавио у облику новеле, мајсторски написане и пуне оних сценских елемената, који су одушевили композитора Бизеа и инспирисали га да напише своје најчувеније дјело. Да до овог сусрета није дошло, свијет би био ускраћен за једну од најславнијих француских опера свих времена.

Задатак: 

 -прочитај  у уџбенику  објашњења и занимљивости,везано  за оперу ” Кармен”,  стр.56 и 57.

Хабанера ” Љубав је птица лаких крила”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

20-24.априла  2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ:

Од ове седмице, емитовање часова Музичке културе на ТВ каналу  је предвиђено суботом. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

( 28. час; 27.04.2020. – 01.05.2020.)

Исходи учења: Током учења ученици ће бити способни да:  -повежу музички облик са најзначајнијим композиторима; прошире знања о музичком романтизму; слушно препознају и разликују најпознатије дјелове опера.

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:         Развој опере у Нјемачкој  у 19.вијеку:

-национална опера

-К.М.фон Вебер: “Чаробни стријелац”

-реформа опере.

Р.Вагнер: “Валкира“

Активности:      Ученици:слушају и гледају видео записе опера њемачких композитора и  анализирају  слушане примјере; излажу информације и занимљивости о животу и дјелу композитора, које су резултат истраживачког рада.

__________________________

Развој романтичарске опере у њемачкој музици почиње дјелима  Карла Марије Вебера,  њемачког  композитора, диригента и пијанисте. Његово најзначајније дјело је  опера “Чаробни стријелац”, Ово Веберо дјело се издваја у историји музике по томе што је то  прва национална опера.

Задатак: Прочитај у уџбенику,  стр.58. шта треба да садржи једна опера да би се назвала националном и напиши краћи текст о томе.

“Чаробни стријелац” је опера са либретом заснованим на народној легенди. Као и свака бајка, завршава се побједом добра: главни јунаци, млади заљубљени пар-Макс и Агата- савладаће све препреке на свом путу.

Музика из ове опере је и данас популарна, а нарочито “Хор Ловаца” са једноставном, ведром и у народном духу компонованом  мелодијом.

РИХАРД ВАГНЕР

Вагнер је личност од пресудног значаја за историју музике, као један од највећих стваралаца на подручју опере. Извршио је реформу опере и творац је  „музичке драме”( како је волио да зове своје сопствене опере). За све своје опере сам је писао либрета (текстове). Осим тога, Вагнер је био и велики диригент.

Задатак: О Вагнеровој идејама о реформи опере које је и теоријски образлагао, прочитај у уџбенику, стр.61  и напиши краћи текст о томе.

Још као дјечак обожавао је да чита и пише. Покушавао је да пише драме и пуно је читао Шекспира. Касније ће га занимати и германско-нордијски митови, средњовековна европска књижевност и филозофска дjела, да би израстао у једног од најобразованијих и најначитанијих људи свога времена у Европи.

Када је имао 15 година, први пут је дошао у близак додир са музиком Лудвига ван Бетовена, којом је био до те мјере погођен да је одлучио да постане композитор. Чак и касније, Вагнер је сматрао да је коријен све његове музике Бетовенова Девета симфонија.

Написао је  једанаест  опера и у њима се бави митолошким темама, прије свега њемачком митологијом. Међу њима посебно мјесто заузима  циклус опера  „Прстен Нибелунга”, који се састоји из 4 опере – „Рајнско злато”, „Валкира”, „Зигфрид” и „Сумрак богова”. Вагнер је планирао да се циклус изведе током четири узастопне вечери, а његово укупно трајање је преко 15 сати. За извођење циклуса опера „Прстен Нибелунга” желио је да изгради своју оперску кућу, што је и урадио у малом месту Бајројту у близини Минхена. Новац за изградњу оперске куће сакупио је одржавајући концерте и од финансијске помоћи краља Лудвига. Позориште је добило назив „Бајројт фестшпилхаус”, а отворено је 1876. када је и први пут  изведен комплетан „Прстен Нибелунга”.  То је био први Бајројтски фестивал, годишња свечаност када се у овој оперској кући изводе Вагнерова дјела. Фестивал се одржава и дан данас и веома је популаран. На карте се у просјеку  чека  осам година.

“Валкира”  (њем. Die Walküre) је друга опера у тетралогији епских опера ” Прстен Нибелунга” . У германско- нордијској митологији  Валкире одлучују ко ће у погинути, а ко остати жив приликом битке. „Кас Валкира“ („Walkürenritt“)  је један од најпознатијих дјелова  Вагнерових  опера.

Карактеристичан мотив из опере „Валкира” нашао је своју употребу и као филмска музика у филму „Апокалипса”.

“Прстен Ниберлунга” је легенда која је  извор инспирације за настанак једног од најпопуларнијих романа из жанра епске фантастике-  “Господар прстенова”    Џ. Р. Р. Толкинга.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

( 29. час; 04.05.2020. – 08.05.2020.)

Исходи учења: Током учења ученици ће бити способни да:  -прошире знања о музичком романтизму; слушно препознају и разликују облик оперета; повежу музички облик са најзначајнијим композиторима;

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:                     Ж.Офенбах:  Кан-кан из оперете “Орфеј у подземљу”

Ј.Штраус:  “Слијепи миш”

-увертира

-завршни хор из другог чина-

-Оперета-нови облик романтизма.

 

Активности Ученици: слушају и гледају видео записе оперете; повезују карактер музике са изражајним елементима

_____________________________

ОПЕРЕТА

(Уџбеник стр.64-67)

Оперета је музички облик сличан опери, али се од ње разликује по томе што је краћа од опере и комичног садржаја. Остали дјелови су исти као у опери – изводи се пјевањем, свирањем, играњем и глумом, има чинове, арије, увертиру, дуете, балетске, хорске, оркестарске нумере, диригента, редитеља, костимографа, сценографа…

Настала је у Француској у 19. вијеку од стране значајног француског композитора Жака Офенбаха. Пошто је и сам био оперски композитор, а и редовни посјетилац оперских представа, Офенбах је примијетио неколико ствари у опери које је пожелио да промијени. Опере су обично биле јако дуге са тужним крајем и јако скупим улазницама. Осмислио је музички облик сличан опери, али за широке народне масе са приступачном цијеном улазница, комичног садржаја и краћег трајања од опере. Пошто у почетку није имао велику подршку својих колега, морао је да се сналази на разне начине. Почео је од изнајмљеног позиришта са јако малим извођачким саставом, а завршио као један од најзначајнијих и најбогатијих француских композитора. Тематику је проналазио у свакодневном животу Француске, пружајући својој публици прилику да се од срца смију познатим личностима Француске и њиховим догодовштинама. Његова најзначајнија оперета је “Орфеј у подземљу“ из које је чувена мелодија “Кан-кан“.

 

 О животу и стваралаштву композитора Зака Офенбаха детаљније се упознај уз помоћ уџбеника, стр.64.

Популарност његових оперета се толико проширила, да се за њих чуло до Беча у коме је живио чувени “краљ валцера“, Јохан Штраус-млађи. Већ чувен по својој музици за балове без проблема је кренуо са писањем оперета. Његова најзначајнија оперета је “Слепи миш“ .Послушајте неке од најпопуларнијих дјлелова ове оперете:

Ј.Штраус: “Слијепи миш” – увертита

Ј.Штраус: “Слијепи миш” -завршни хор из другог чина”Вечерас је крај”

Ј.Штраус: “Слијепи миш”-“Ко се боји вука још”

 

О животу и стваралаштву композитора Јохана Штрауса Млађег детаљније се упознај уз помоћ уџбеника, стр.65.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

( 30. час; 11.05.2020. – 15.05.2020.)

Исходи учења:Током учења ученици ће бити способни да прошире знања о муз.романтизму; слушно препознају и разликују најпознатије дјелове балета; повежу музички облик са најзначајнијим композиторима.

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:                  Балет у доба романтизма

-француски балет

А.Адам::„Жизела”

Л.Делиб:„Копелија

(уџбеник, стр.68 и 69.)

Активности: Ученици  слушају и гледају видео записе балета;  анализирају музичко-изражајне елементе  у који стварају емоцијалнан ефекат и одређено расположење; припремају извјештај  о животу и дјелу композитора. излажу информације и занимљивости које су резултат истраживачког рада.

_____________________________

 

Балет се у класичном смислу развио у Француској. Најчувенији плесач средином седамнаестог вијекa  био је Луj  XIV Краљ – Сунце, који је владао Француском али и  владао француским и европским балетом.

На почетку, да се присјетимо неких основних особина балета:

Балет (ballet) је музичко-сценско дјело у коме се драмска радња изводи игром (без текста и пјевања). Назив је настао од италијанске ријечи ballare (играти). Поред игре значајни елементи балета су пантомима (покрети тијела) и мимика (изрази лица).

Појавио се у Француској као саставни дио опере током XVII и XVIII вијека, а тек у XIX вијеку постаје састално музичко дјело. У почетку су француски композитори и играчи били они који су допринијели развоју балета, али касније вођство преузимају Руси и на том мјесту остају до данашњег дана.

Најзначајнији композитори балета су: Петар Иљич Чајковски, Лео Делиб, Адолф Адам, Сергеј Прокофјев, Игор Стравински…

За припремање балета за извођење, поред композитора, најважнију улогу има кореограф особа која осмишљава балетску игру. Кореографија није унапријед одређена за сваки балет, већ се она и  изнова осмишљава када год се тај балет припрема.

Костими су јако битни и морају да се уклопе у драмску радњу, али морају и технички да буду осмишљени да играчима не би сметали приликом игре. Код жена је честа бијела боја костима. (отуда и други назив за класични балет “бијели балет”) Поред костима, битна је и шминка, која мора да буде изузетно јака да би публика уочила изразе лица (мимику) и разумјела тренутно дешавање на сцени.

Термини у балету

 Примабалерина апсолута – највисе звање за интерпретаторку класичног балета, додељено неколико пута у историји балетске умјетности.

 Примабалерина (жене) / првак балета (мушкарци) – најквалитетнији извођачи трупе, који играју најзначајније улоге.

 Солиста – балетски умјетник који изводи прве и друге улоге у представама или солистичке дионице (нумере).

 Ансамбл (мушки и женски) – балетски играчи који играју заједницке сцене, без појединачних дионица.

 Кореографија – играчка умјетност у цјелини коју изводи играч (балерина/балетан) или формација (група плесача)

 Дивертисман – концертни програм састављен од игара различитиг по жанру и карактеру.

 Развој балета у Француској

 

За развој балета у самостални музички облик најзаслужнији је француски композитор

Адолф Адам. Његово најзначајније дјело је  романтични балет у два чина „Жизела“,

На музику Адолфа Адама и либрету Теофила Готјеа и Верноа Сен Жоржа, испричана је романтичарска прича о љубави између сеоске дјевојке Жизеле и грофа Алберта. Први чин је претежно реалистичан и сеоски, док се у другом, у ноћном , потпуно натприродном амбијенту, у шуми крај језера е појављују виле, сукобљавају двије силе: љубав и смрт.

Упознај се са либретом овог балета и одгледај  следеће одломке из представе:

 

 

Други значајни представник француског балета је Лео Делиб. Славу је стекао балетом “Копелија”. И у овом балету је у основи бајковита прича о доктору Копелијусу који је направио и оживио лутку која игра:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( 31. час; 18.05.2020. – 22.05.2020.)

Исходи учења: Током учења ученици ће бити способни да:  – покажу стечена знања о музичком романтизму ;самостално разликују  музичко-сценске облике  романтизма; повезују музички облик са најзначајнијим композиторима;  слушно препознају и разликују најпознатије дјелове балета;  повежу музички облик са најзначајнијим композиторима  

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:                  Балет у доба романтизма

-руски балет

П.И.Чајковски:

“Лабудово језеро“;

“Успавана љепотица”

“Крцко Орашчић”

(уџбеник, стр.70, 71  и 72.)

 

Активности: Ученици:  слушају и гледају видео записе балета; повезују музички облик са најзначајнијим композиторима; самостално  праве извјештаје о познавању музичко-сценских облика  романтизма;

 

Школа руског балета је једна од најпознатијих и најстаријих у свијету. Захваљујући богатој историји народног плеса, Русија је била идеално тло за развој балета.Руси су полако уносили нијансе своје традиције у ову  француску умјетност и убрзо постали синоним за предиван, класичан балет у ком ужива цијели свијет. Тако данас мало ко не зна за „Лабудово језеро“, „Успавану лепотицу“, Чајковског и „Бољшој театар“.

 

Руси су прву балетску школу основали  године 1738. у Санкт Петербургу, и назвали је Царска балетска школа.  Њен оснивач је био Жан Батист Ланде. Крај XVIII и почетак XIX вијека био је период процвата руског балета. У првој половини XIX вијека балетска умјетност у Русији достигла је стваралачку зрелост и понијела обиљежје националне школе.

 

Маријус Петипа ,кореограф  француског поријекла, један од највећих балетних кореографа на свијету, оснивач је руског балета. У својим кореографијама вјешто је спојио шарм француске школе и плесну традицију руских плесача.  Петипа је успоставио високе техничке захтјеве за балерину, које су и дан данас мјерило плесачевог знања и способности. У његовим кореографијама плесачи су буквално лебдјели.  У сарадњи са Пепитом,  велики композитор  Петар  Иљич  Чајковски  написао је музику за   неке од најљепших балета свих времена:  „Успавана љепотица“, „Крцко Орашчић“ и „Лабудово језеро“. Ова музичка остварења  се и дан данас сматра врхом у овој области умјетности.

 Петар Иљич Чајковски је композитор који је својим композицијама подигао балетну музику на виши ниво.  Још од малена био је страствен према музици, али родитељи су га уписали на правни факултет. Када је завршио студије, запослио се у државној служби. На крају је схватио да та професија није за њега, и уписао се на Музички конзерваториј у Санкт Петербургу. Када је дипломирао, преселио се у Москву да предаје на Музичком конзерваторијуму, који је данас по њему назван.

 Одломци  из балета “Успавана љепотица”          

 

Одломци  из балета “Крцко Орашчић”                                                      

Одломци  из балета “Лабудово језеро”   

 

 

 

ПРОВЈЕРИ НАУЧЕНО 

задатак

Одговори на следећа питања:

1. Која је разлика измеђи опере и оперете?

2. Како се зову композитори који су најзначајнији представници оперете и шта знаш о њиховим дјелима?

3. Шта је балет и како је настао?

4. Која је разлика у звању  “примабалерина апсолута” и “примабалерина”?

5. У којим земљама се развијао балет у 19. вијеку?

6. Наведи имена композитора у  Француској као и називе њихових балета ?

7. Која је улога Маријуса Пепита у развоју руског балета? 

8. На какву врсту балета  се мисли када се каже “бијели балет”?

9. Сви балети Чајковског се заснивају на бајкама. Истражи која је бајка основа за либрето балета “Крцко Орашчић” и напиши његов кратак садржај.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

( 32. час; 25.05.2020. – 29.05.2020.)

Исходи учења:Током учења ученици ће бити способни да: наведу осноне податке о најзначајнијим представницима националних школа;доживљајно и аналитички слушају музику               

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:                              Националне школе

-М.И.Глинка, Руска  петорица

-Б.Сметана, А.Дворжак

-Ј. Сибелијус; Е.Григ

(уџбеник, стр.73, 74.)

Активности: Ученици:  анализирају  слушане примјере;изражавају своје утиске о слушаним дјелу; слушају и гледају видео записе композиција представника националних школа; припремају извјештај  о животу и дјелу  представника националних школа.

 

У доба романтизма, као последица све изражајнијег истицања  националне свијести и националних осјећања у цијелој Европи, ствара се нови вид компоновања – национални, другачије назван НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ. Музичари користе музичку традицију свог народа – народне мелодијске и ритмичке мотиве, језик, дјела својих књижевника, своје легенде, историјске догађаје…Посебно интересовање за фолклор доводи до стилизације народних игара. Многи народи се по први пут укључују у европско музичко стваралаштво. То су углавном словенске земље, а најзначајније су Русија, Пољска, Мађарска, Чешка. Музичком развоју се активније враћају и скандинавске земље. И  јужнословенске земље дибијају своје прве школоване музичаре.

Русија

Михаил Глинка, је живиоје  у вријеме Шопена, Шумана, као и Доницетија и Белинија а управо познанство са њима ће му дати идеју да напише оперу на руском језику. Та опера се звала “Иван Сусањин”  која се заснива на традиционално руској теми,  укључујући и матерњи језик и музички фолјклор. Његов значај је и у томе што је сакупљао и записивао руску традиционалну музику. Његов рад је постакнуо многе младе људе да наставе са стварањем руске националне школе уграђујући елементе руског фолклора у умјетничку музику. Међу њима најзначајнији су представници “руске петорке“

Руска петорица

Милиј Балакирјев (оснивач, као изузетан диригент изводио дјела групе), Цезар Кјуј (као новинар, пропагирао њихове идеје, организатор), Александар Бородин (као велики научник- хемичар, није имао довољно времена да компонује, али и оно што је написао је довољно да га сврста међу најзначајније ауторе уопште. Најзначајније дјело му је опера “Кнез Игор”), Николај Римски Корскаков (највећи интелектуалац међу њима, уз Мориса Равела најбољи оркестратор, највише је писао опере бајке: Садко, Златни петлић, и симфонијске слике: Шехерезада…) и Модест Петрович Мусоргски (трагична личност: несхваћен и непризнат за живота, најзначајнија дјела су опера: Борис Годунов, симфонијска слика: Ноћ на голом брду, и клавирско дјело “Слике са изложбе”, коју је касније Морис Равел прерадио и за оркестар.

Истовремено са представницима “петорке”,у Русији је стварао још један великан – Петар Иљич Чајковски (најпопуларнији композитор уопште).

Чешка

Беджих Сметана и Антоњин Дворжак су главни представници чешке националне школе.

Сметана је прије свега заслужан као аутор прве чешке националне опере “Продана невјеста”. Поред опера, писао је доста симфонијских поема. Циклус поема са заједничким називом “Моја домовина” је врх његовог стваралаштва, а из тог циклуса, појединачно је најпознатија “Влтава”.

Дворжак спада у највеће свјетске композиторе. Написао је девет симфонија, од којих је најпознатија IX “Из Новог свијета”. За вријеме боравка у САД, он је сакупљао утиске и најбоље од свих је пренио у умјетничку музику “дух дивљег запада”.

Скандинавија

Најзначајнији скандинавски композитори су Финац Јан Сибелиус и Норвежанин Едвард Григ.

Сибелиус је највише писао симфонијске поеме, али будући да је и сам био сјајан виолиниста, његово најпознатије дјело је култни виолински концерт у “d moll” – у.

Григово најпознатије дјело је чувени клавирски “а – moll концерт. Поред тога значајна је и оркестарска свита “Пер Гинт”

Слиједи албум са одломцима из најзначајних композиција представника националних школа:

 

 

https://muzickakultura.ossokolac.edu.ba/js_albums/nacionalne-skole/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________