IV RAZRED – Likovna kultura

ZADATAK LIKOVNO ZA 12.05.2020.

Primjenjujući znanje iz Poznavanja društva,gdje smo učili reljef Crne Gore,potrebno je da napravite maketu naše države,gdje vodimo računa o tri regije: Primorski dio-more i planine blizu mora,Centralni dio-nizije i ravnice i Sjeverni dio,-planine,brda i visoravni.
Materijal koristiti iz prirode-podloga karton ili šperploča,zatim zemlju,kamenčiće,glinu,grančice drveća,mahovine,sijeno i slično…
Rok za rad je dvije sedmice,jer imamo Dan škole i praznike…


ZADATAK LIKOVNO ZA 21.04.2020.

Drugari,danas ćemo slikati šumu, tako da se vide sve vrste biljaka (drveće, žbunje, cvjetovi) i gljive (raznih vrsta). Tehnika tempera ili vodene bojice.


ZADATAK LIKOVNO ZA 15.04.2020.

Drugari, danas smišljamo šaru za uskršnje jaje. Tehnika po izboru. Radove ćete slati u petak kada se dogovorimo. Budite maštoviti!


ZADATAK LIKOVNO ZA 24.03.2020.

Drugari, zadatak ove nedjelje iz Likovne kulture je ilustracija bajke “Knjeginja na zrnu graška”. Tehnika po izboru. Radove ćete slati u petak kada se dogovorimo.