IV RAZRED – Engleski jezik

ENGLESKI JEZIK ZA 11.05.2020.

Drugari, obnavljamo gradivo uz video.

 


ENGLESKI JEZIK ZA 28.04.2020.

Children, watch, listen and repeat.

 


ENGLESKI JEZIK ZA 24.04.2020.

Drugari, pogledajte video.

 


ENGLESKI JEZIK ZA 13.04.2020.

Drugari, pogledajte video i uradite vježbe

Vježba 1

Vježba 2

 


ENGLESKI JEZIK ZA 10.04.2020.

Drugari, pogledajte video da obnovimo dane u nedjelji i glagol can i can't.


TABELA SEDMIČNI PLAN ZA IV Engleski jezik  6.04.2020

IV razred- CAN excersises (1)

IV. razred za utorak VERB CAN

ENGLESKI JEZIK ZA 31.03.2020.

Dragi drugari, nadam se da vam sledeća vježba neće biti teška.

Vježba engleski


ENGLESKI JEZIK ZA 30.03.2020.

Drugari, uradite vježbu na ovom linku pa je prepišite u svesku a zatim uradite ovu listicu i takođe je prepišite u svesku:

Vježba engleski

Listica engleski


Engleski jezik

TABELA ZA SEDMIČNI PLAN RADA 30 – 03