VJEŽBA EVAKUACIJE

VJEŽBA EVAKUACIJE

 

U okviru radne subote, 5. marta 2022.godine,  realizovane su dvije vježbe evakuacije učenika i radnog osoblja škole u slučaju zemljotresa. Vježbe su održane u obje smjene za vrijeme nastave. Kao i ranijih godina, prisustvovali su i učestvovali pripadnici Direktorata za vanredne situacije – Područne jedinice Bar, na čelu sa mr Perom Pavlicom-Dragišić. Vježba evakuacije je izvedena u roku od 10 minuta u prvoj smjeni i 6 minuta u drugoj smjeni do najbezbjednije tačke, do školskog poligona. Evakuisani su svi učenici, uprava škole, nastavno i vannastavno osoblje.  Koordinator škole za vanredne situacije, nastavnica geografije Olivera Novaković, kroz međupredmetni program, redovno obrađuje nastavne jedinice iz oblasti seizmologije i postupanje u slučaju rizika od zemljotresa.
Načelnica PJ Bar, mr Pera Pavlica-Dragišić obratila se učenicima i obrazložila zašto je važno redovno sprovođenje vježbi evakuacije, ponovila najbitnije postupke u toku zemljotresa i ukazala na neophodnost redovne edukacije i blagovremenih priprema iz ove oblasti, zbog činjenice da se opština Bar nalazi u seizmičkoj zoni, gdje možemo očekivati zemljotrese jačeg intenziteta. Pohvalila je njihovo angažovanje i dala ocjenu „odličan“ za vježbu.
PJ za zaštitu i spašavanje Bar poziva i ostale škole i druge ustanove, institucije i subjekte koji do sada nijesu preduzeli neophodne radnje da, u skladu sa Zakonom, preduzimaju preventivne mjere i aktivnosti, kao što su edukacija zaposlenih, nabavka elementarne opreme, izrada planskih dokumenata za dominantne rizike, redovne vježbe evakuacije.