PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Širom svijeta danas se obilježava Dan planete Zemlje koji ima za cilj da poveća svijest i poštovanje ljudi prema životnoj sredini i prirodi. Mi smo odlučili da ga obilježimo uz ovaj video naših drugara iz V4 koji recituju svako iz svog doma, a ipak svi...

Nastavnik razredne nastave Vlade Jovanović na času matematike sa svojim učenicima realizovao čas sa primjenom metode MOŽDANA OLUJA. Učenici su u paru dolazili do rješenja logičkih zadataka sklapanjem rimskih brojeva pomoću zrnaca šibice. Potom su grupe razmjenile svoja iskustva,kao i pomagale grupama koje su imale...