RADIONICE

U toku decembra mjeseca u školi je u svim odjeljenjima VI i VII razreda realizovana radionica Osjećanje-put učenja o sebi i drugima. Cilj radionice je razvijanje svjesnosti o tome što su emocije i na koji način ih izražavamo, kao i razvijanje sposobnosti prepoznavanja emocija kod...

Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama, tema o kojoj se ovih dana priča u našoj školi: Psihološko savjetovalište za mlade pruža psihološku pomoć mladima, savjetodavno djelovanje u cilju sprečavanja i otklanjanja bilo kakvih psihičkih tegoba. Mladima pruža pomoć kako da se snađu u sredini u kojoj...