Savjeti za roditelje o učenju na daljinu

Savjeti za roditelje o učenju na daljinu

SAVJETI ZA RODITELJE/STARATELJE

/U SITUACIJI UČENJA NA DALJINU/

 

Poštovani roditelji/ staratelji,

S obzirom na to da smo se svi našli u potpuno novim okolnostima i novoj situaciji učenja, izmijenjene su i uloge svih nas, kako nastavnika, učenika tako i vas roditelja.  Zna se da je uloga roditelja/staratelja u obrazovanju djeteta    i značajna i neophodna. Od prelaska na koncept učenja na daljinu od roditelja se očekuje više nego do sada. Naime, sada vam je cjelokupan proces učenja i podučavanja vidljiviji nego kada se isti odvijao u školi. Sasvim je razumljivo i neophodno da  budete uključeni i upoznati s načinima rada i vrednovanja rada jer ste vi u direktnom  svakodnevnom kontaku sa vašom djecom. Na vama je velika  odgovornost i očekivanja od vas su, takođe, velika, ali vjerujemo ne i opterećujuća. Od vas se očekuje da pored završavanja  svojih radnih i porodičnih obaveza,  djeci, s puno strpljenja i zadovoljstva, budete pomagači, obučavaoci, poznavaoci  informacione tehnologije… Uključeni ste  u razne viber grupe, podržavate učenje djece putem elektronske tehnologije (npr. Google učionica, emaila, e-platforma, jutjub kanali, linkovi…), objašnjavate, tražite informacije, pratite učenje i izradu domaćih zadataka, prezentacija, projekata, isl. Zaista, puno toga odrađujete, ali imajte na umu činjenicu  da što su roditelji više uključeni, to je i uspjeh učenika  bolji. Ono što morate  znati da niste sami u  procesu učenja i podučavanja vaše djece. Uvijek se možete obratiti nastavnicima, odjeljenjskom starješini, upravi i pedagoško-psihološkoj službi škole za podršku u ovom procesu. Važno je da imate na umu da vam je u ovim vanrednim momentima dostupna pomoć oko organizacije školskih i ostalih aktivnosti.

Od koristi je za vašu djecu da vi, roditelji:

– postavite pravila, kontrolišete okruženje u kući i stvarate uslove za učenje.

– upoznate se sa rasporedom aktivnosti online učenja /termini/.

– organizujete miran kutak za učenje, opremu za nastavu na daljinu i TV.

– pokušate uvesti  redovnu strukturu radnog dana za vašu djecu. Kako bi se omogućilo sticanje radnih navika dobro je da vaša djeca imaju sličnu organizaciju vremena svaki radni dan. Dakle, praćenje škole na TV čvrsta je preporuka. Učitelji i nastavnici šalju dodatne zadatke vezane uz planirane teme učenicima, i pri tome moraju voditi računa o opterećenju učenika i svrsishodnosti zadataka, kao i tehničkim mogućnostima koje učenici imaju kod kuće.

-pratite  rad vaše djece i pomažite im  u osmišljavanju što boljih pristupa i načina učenja, odnosno pomažete im da nauče  kako učiti.

-potrudite se da ne ignorišete obaveze djece  ( zbog posla, bolesti, različitih porodičnih prilika…). Ono što je sigurno je da je neuspjeh učenika najčešće  zagarantovan ukoliko dijete ne dobija podršku i usmjeravanje u porodici.

– podsjećajte djecu na redovnost praćenja TV emisija i online učenja, kao i izvršavanje obaveza.

-podstičete djecu da samostalno odrađuju sve zadatke i ohrabrujete ih da se za sve nejasnoće obrate učitelju, odjeljenjskom starješini, nastavniku.

 -da pomognete djeci, ali ne i da radite umjesto njih. Iako je razumljivo  vaše nastojanje kao roditelja da vaša djeca postignu što bolje rezultate, a time i ocjene, vaša pomoć   ne smije preći u pisanje zadataka i izradu radova umjesto njih. Roditelji su ti koji moraju vaspitavati svoju djecu da ne manipulišu, ne prepisuju i da cijene rad, kako svoj, tako i tuđi.

– prihvatite da vrijeme provedeno u online učenju traje  od 4 do 6-7 sati tokom radnog dana, u zavisnosti od uzrasta. To vrijeme podrazumijeva učenje putem sistema za elektronsku nastavu, ali i vrijeme samostalnog ili timskog učenja. Možda se čini da je 4-5 sati dnevno zahtjevno, ali imamo u vidu da su do uvođenja nastave na daljinu učenici u fizičkoj učionici svaki dan provodili najmanje 4 sata, a poslije su učili kod kuće, te da su još i vikendom imali neke obaveze oko nastave. Dakle, tih 4-5 sati podrazumijeva učenje radnim danima, ne i vikendima, te obuhvata uobičajeno učenje u školi i kod kuće.

-upućujete djecu da se odmore svakih 45 minuta ili češće ako je potrebno.

-reagujete ukoliko su zahtjevi i obaveze prema vašoj djeci izvan  prihvatljivih vremenskih okvira, a što se može desiti ukoliko nastavnici međusobno ne iskoordinišu opterećenje učenika.

-otpratite i šta nastavnici vrednuju i na koji način to rade. Uočavate sigurno da se vrednovanje rada vašeg djeteta ne oslanja, kao do sada, prvenstveno na poznavanju nastavnih sadržaja, već da se vrednuju i drugi elementi kao što su redovnost, samostalnost, kreativnost, mogućnost korišćenja naučenog, timski rad, izrada prezentacija, plakata, praktičnih radova  isl. Posebno je i istaknuto da svi učenici trebaju u ovom periodu dobiti i ocjenu iz aktivnosti u izvršavanju svojih obaveza.

-pratite povratne informacije date od nastavnika jesu li vaša djeca ostvarila obrazovne  ishode, ali i kako će poboljšati svoje učenje.

-relaksirate  vašu djecu u nekom dijelu dana kroz aktivnosti kao što su odmaranje, crtanje, slušanje muzike, fizičke vježbe, društvene igre, šale, čitanje stripova, časopisa za djecu i slično jer su dobar dio dana zbog školskih obaveza ispred ekrana (TV, mobilni telefon, računari).

-ne  zaboravite da su vaša djeca zbog povećane upotrebe interneta u većem stepenu izložena riziku od raznih oblika elektronskog nasilja pa i na to obratite pažnju.

 

Svi naši napori su usmjereni za dobrobit vaše djece, prvenstveno njihovog zdravlja, a onda i nastavka  obrazovanja, te   vas molimo  za razumijevanje i saradnju.

 

Srdačan pozdrav!

Kolektiv JU OŠ“Jugoslavija“