Radionica “Reagovanje na nasilje”

Radionica “Reagovanje na nasilje”

Učenički parlament je u okviru svojih aktivnosti realizovao radionicu “Reagovanje na nasilje” koja je održana je u utorak 12.10.2021. sa učenicima osmog razreda. U radionici su korišćene tehnike “Mape uma” i “Šest šešira”. Radionicu su vodile psiholog Milanka Radović i pedagog Lorena Srećković sa učenicima članovima Parlamenta.