Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama

Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama

Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama, tema o kojoj se ovih dana priča u našoj školi:
Psihološko savjetovalište za mlade pruža psihološku pomoć mladima, savjetodavno djelovanje u cilju sprečavanja i otklanjanja bilo kakvih psihičkih tegoba. Mladima pruža pomoć kako da se snađu u sredini u kojoj žive i djeluju (porodici, školi). Osnovno školski uzrast najčešće ima problema sa učenjem, radnim navikama, motivacijom, koncetracijom, zavisnosti o internetu, odnos sa svojim vršnjacima, usamljenošću, što remeti njihovo normalno funkcionisanje pa kao takvo predstavlja stresne situacije djece školskog uzrasta. Kako i na koji način se izboriti sa stresom zavisi od iskustva, ličnog kapaciteta, trenutnog raspoloženja i mnogih drugih svojstava koji su dio ličnosti. Djeca se moraju upoznati sa bitnim karakteristikama razvoja u periodu mladalaštva, teškoćama i problemima koji se javljaju, kao i načinu savladavanja i izbegavanja ovih teškoća.
Najadekvatniji način savladavanja stresnih situacija kod djece školskog uzrasta:
• Savladati socijalne vještine asertivne komunikacije koja bi podrazumevala uvažavanje drugih gdje direktno izražavamo svoje misli, osjećanja, na iskren i socijalno adekvatan način.
• Znati druge da slušamo, poštovanje drugih.
• Pripremiti se na stresnu situaciju
• Odrediti vrijeme za sebe kao i odrediti prioritete.
Na ovaj način djeca grade svoje samopouzdanje, lakše se snalaze u neprijatnim situacijama , nenasilno riješava konflikte i gradi pozitivan stav prema sebi i drugima.
Najvažnija poruka za kraj: Važno je razgovarati o svojim problemima !
Piše: Amela Feratović Kolar