IX RAZRED – Matematika

SVE NAJBOLJE SJAJNOJ GENERACIJI!!!IX matematika 32. čas online – Vježbanje     PDF       IX matematika 32. čas online – Vježbanje     WORD

Prilog:  matematika 9 MAJ 2017 za 32.čas        matematika 9 rješenja maj 2017 za 32.čas

 

IX matematika 31. čas online – Vježbanje      PDF       IX matematika 31. čas online – Vježbanje     WORD

Prilog:  matematika 9 JUN 2014 za 31.čas         matematika 9 rješenja jun 2014 za 31.čas

 

IX matematika 30. čas online – Vježbanje     PDF       IX matematika 30. čas online – Vježbanje     WORD

Prilog:  matematika 9 MAJ 2013 za 30.čas        matematika 9 rješenja maj 2013 za 30.čas


IX matematika 29. čas online – Vježbanje     PDF      IX matematika 29. čas online – Vježbanje     WORD

 

IX matematika 28. čas online – Vježbanje    PDF     IX matematika 28. čas online – Vježbanje       WORD

     Prilog:        matematika 9 MAJ 2018                                  matematika 9 rješenja maj 2018

 

IX matematika 27. čas online – Vježbanje      PDF        IX matematika 27. čas online – Vježbanje     WORD

 

IX matematika 26. čas online – Vježbanje       PDF        IX matematika 26. čas online – Vježbanje    WORD

   Prilog:         matematika 9 APRIL 2019 za 26.čas                   matematika 9 rješenja april 2019

 

IX Matematika , DVOSEDMIČNI PLAN RADA 11-20.05.2020   WORD

IX Matematika , DVOSEDMIČNI PLAN RADA 11-20.05.2020      PDFPreporuke i materijali za ponavljanje 1       PDF                Preporuke i materijali za ponavljanje 1    WORDPripreme za eksterno testiranje na Youtube:IX matematika 25. čas online – Vježbanje-Mnogougao      PDF   

IX matematika 25. čas online – Vježbanje-Mnogougao       WORD

Prizma,piramida,linearna funkcija,mnogougao –Orlović   Power Point prezentacija

IX matematika 24. čas online – Vježbanje-Linearna funkcija    PDF

IX matematika 24. čas online – Vježbanje-Linearna funkcija   WORD

IX matematika 23. čas online – Vježbanje     PDF         IX matematika 23. čas online – Vježbanje     WORD  

IX matematika 22. čas online – Vježbanje     WORD    IX matematika 22. čas online – Vježbanje      PDF

 

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(04.-08.05.2020.)      WORD

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(04.-08.05.2020.)       PDFIX matematika 21. čas online – Vježbanje     WORD        IX matematika 21. čas online – Vježbanje     PDF

IX matematika 20. čas online – Vježbanje   WORD         IX matematika 20. čas online – Vježbanje    PDF

(Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7WwQU7tw4zo )

 IX matematika 19. čas online – Kupa i valjak, vježbanje   WORD   

 IX matematika 19. čas online – Kupa i valjak, vježbanje    PDF        

( snimak tv časa na Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=BG_B27hvFTw   )

 

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(27.-30.04.2020.)   WORD

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(27.-30.04.2020.)    PDFIX matematika 18. čas online – Obrada i prikazivanje podataka 4.dio    WORD

IX matematika 18. čas online – Obrada i prikazivanje podataka 4.dio    PDF

IX matematika 17. čas online – Obrada i prikazivanje podataka 3.dio   WORD

IX matematika 17. čas online – Obrada i prikazivanje podataka 3.dio     PDF

IX matematika 16. čas online – Obrada i prikazivanje podataka 2.dio   WORD

IX matematika 16. čas online – Obrada i prikazivanje podataka 2.dio     PDF

 

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(21.-24.04.2020.)    WORD

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(21.-24.04.2020.)        PDFIX matematika 15. čas online – Obrada i prikazivanje podataka   WORD

IX matematika 15. čas online – Obrada i prikazivanje podataka    PDF

IX matematika 14. čas online – Površina i zapremina lopte,vježbanje    WORD

IX matematika 14. čas online – Površina i zapremina lopte,vježbanje      PDF                                          Presjeci lopte sa paralelnim ravnima     

IX matematika 13. čas online – Površina i zapremina lopte         WORD      14.04.2020.

IX matematika 13. čas online – Površina i zapremina lopte          PDF           14.04.2020.

 

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(13.-17.04.2020.)     WORD

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(13.-17.04.2020.)      PDFOcjenjivanje u toku nastave na daljinu       WORD                       Ocjenjivanje u toku nastave na daljinu    PDFIX matematika 12. čas online – Lopta          PDF                        IX matematika 12. čas online – Lopta  WORD

IX matematika 11. čas online – Površina i zapremina nekih obrtnih tijela,vježbanje      WORD

IX matematika 11. čas online – Površina i zapremina nekih obrtnih tijela,vježbanje        PDF

IX matematika 10. čas online – Površina i zapremina nekih obrtnih tijela            WORD

IX matematika 9. čas online – Površina i zapremina valjka i kupe                WORD

 

MATEMATIKA, IX RAZRED-SEDMIČNI PLAN RADA(06.-10.04.2020.)TESTOVI  SA EKSTERNIH PROVJERA ZNANJA

matematika 9 APRIL 2019                                                       matematika 9 MAJ 2019

matematika 9 rješenja april 2019                                           matematika 9 rješenja maj 2019

 

matematika 9 MAJ 2018                                                          matematika 9 JUN 2018

matematika 9 rješenja maj 2018                                            matematika 9 rješenja jun 2018

 

matematika 9 MAJ 2017                                                          matematika 9 JUN 2017

matematika 9 rješenja maj 2017                                            matematika 9 rješenja jun 2017

 

matematika 9 MAJ 2016                                                         matematika 9 JUN 2016

matematika 9 rješenja maj 2016                                           matematika 9 rješenja jun 2016

 

matematika 9 MAJ 2015                                                        matematika 9 JUN 2015

matematika 9 rješenja maj 2015                                          matematika 9 rješenja jun 2015

 

matematika 9 MAJ 2014                                                       matematika 9 JUN 2014

matematika 9 rješenja maj 2014                                         matematika 9 rješenja jun 2014

 

matematika 9 MAJ 2013                                                     matematika 9 JUN 2013

matematika 9 rješenja maj 2013                                        matematika 9 rješenja jun 2013SEDMIČNI PLAN RADA MATEMATIKA IX (30.03..-03.04.)