Metode MOŽDANA OLUJA

Metode MOŽDANA OLUJA

Nastavnik razredne nastave Vlade Jovanović na času matematike sa svojim učenicima realizovao čas sa primjenom metode MOŽDANA OLUJA. Učenici su u paru dolazili do rješenja logičkih zadataka sklapanjem rimskih brojeva pomoću zrnaca šibice. Potom su grupe razmjenile svoja iskustva,kao i pomagale grupama koje su imale poteškoće da dođu do rješenja. Aktivnost i motivacija učenika na ovom času su bile na zavidnom nivou. Času su prisustvovali i drugi učitelji koji su aktivno obilazili grupe učenika i davali potrebne smjernice u rješavanju logičkih zadataka!