Kontakt

JU OŠ „JUGOSLAVIJA“

Kontakt info

Adresa: Rista Lekića 14, 85 000 Bar, Crna Gora

Email: [email protected]
Telefon: +382 30 312 282; 302 772